Jyty Ylä-Kainuu ry hallitus 6.6.2018 LEHDISTÖTIEDOTE

6.6.2018

Jyty Ylä-Kainuu ry hallitus 6.6.2018 LEHDISTÖTIEDOTE

JULKAISUVAPAA 7.6.2018

 

Tuleva sote- ja maakuntauudistus aloittaa toimintansa 1.1.2020, jos lait hyväksytään eduskunnassa ja nykyinen suunnitteluaikataulu pitää paikkansa. Jatkossa palvelun tuottaja ja järjestäjä pitää erottaa toisistaan ja valinnanvapauslaki (nyt hyväksymiskierroksella) määrittää, että kansalainen voi valita nyt julkisesti tuotettavista perusterveydenhuollon lääkäri-, hoitaja- ja sosiaalityön toimijoiden tuottamista palveluista joko yksityisen tai julkisen palvelun tuottajan.

 

Edellä kuvattu toiminnan muutos aiheuttaa sen, että yhteisiä palveluita: talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-, sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluita ei voi tuottaa Kainuussa nykyisellä mallilla, vaan palvelut on yhtiöitettävä.

 

Jyty Ylä-Kainuu ry. lähtee siitä, että tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa yhteisten palveluiden tulevasta tuotantotavasta riippumatta työ tehdään jatkossakin Kainuussa ja työpaikat säilyvät Kainuussa hajautettuina, palvelussuhteen ehtoja heikentämättä.

 

Sote uudistuksen valmistelun edetessä osa Kainuun kunnista on selvitellyt tukipalvelujen tuottamista yksityisten toimijoiden taholta. Sote- maakuntauudistuksen ohjausryhmä on linjannut huhtikuussa, että uuden maakunnan valmistelussa on ryhdyttävä selvittämään muita vaihtoehtoja kuin maakunnallista sisäistä ratkaisua ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Asiaa jatkotyöstämään on perustettu kaksi työryhmää; talous- ja henkilöstöhallinnon työryhmä ja ICT-työryhmä. Työryhmät pitävät järjestäytymiskokoukset kuluvalla viikolla. Valmisteluryhmiin on nimetty henkilöstöjärjestöjen edustus.

 

Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden jatkoa selvittämään on perustettu ATPU-palvelut työryhmä, jossa on mukana Kainuun kuntien ja Kainuun soten edustajat.

 

Tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa yhteisiä palveluja tuottava henkilöstö on huolissaan työpaikkojen säilymisestä ja työnsä jatkumisesta Kainuussa ja sen vuoksi Jyty Ylä-Kainuu ry järjesti tukipalveluhenkilöstölle jäsenillan, jossa purettiin tuntoja asian tiimoilta ja käytiin läpi valmistelun vaiheita. Vastaava tilaisuus on sovittu myös Kuhmoon, Kuhmo-Sotkamo alueelle.

 

Jyty Ylä-Kainuu ry:n jäsenillassa oli mukana yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Neuvonen, Kainuun soten Jytyn pääluottamusmies Ella Kiljunen, soten työpaikkaluottamusmies Pirjo Heikkinen Hyrynsalmelta, Suomussalmen kunnan pääluottamusmies Seija Falck ja varapääluottamusmies Milla Keränen sekä Puolangan kunnan pääluottamusmies Pirjo Hyttinen.