Jytyn-liittovaltuusto piti jäsenmaksut ennallaan

3.12.2018

Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi huipentui Helsingissä juhlaseminaariin ja iltajuhlaan

 

Jytyn liittovaltuusto kokoontui liiton 100-vuotisjuhlavuoden huipennuksena sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsinkiin 29.-30.11. Valtuusto päätti yhtenäiseksi prosentuaaliseksi jäsenmaksuksi 1,32 % sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneille yhdistyksille 1,40 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joihin sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kahdeksan kaikkiaan noin 200 Jyty-yhdistyksestä. Työttömyyskassa JYTK:n jäsenmaksu vuodeksi 2019 aleni 2,40 eurolla 92,40 euroon. Jäsenmaksun liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin viisi euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuunottamatta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta eli 20 %.

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat prosentuaalisen jäsenmaksun sijaan henkilöt, jotka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta.

Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Opiskelijamaksu yhdistykselle on kolme euroa kuukaudessa eli 36 euroa vuodessa. 

Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteluineen vuodelle 2019. Liittovaltuusto hyväksyi myös Jyty 100- yhteiskuntavastuuhankkeen. Lue lisää hankkeesta TÄSTÄ linkistä.