Työttömyyskassa

Ota rohkeasti yhteyttä yhdistykseemme epävarmoissa tilanteissa!

 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan, työvoimatoimistoon ilmoittautuneelle, kokoaikatyötä hakevalle, työkykyiselle työttömälle henkilölle, joka on työmarkkinoiden käytettävissä ja jolle ei ole voitu osoittaa työtä tai jota ei ole voitu osoittaa koulutukseen.

Kassan jäsenellä on oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan, kun hän on ollut jäsenenä vähintään kymmenen lähinnä edellistä kuukautta ja on jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 26 viikkoa sellaisessa vakuutetussa työssä, jossa työaika kunakin viikkona ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen.

Kassa tarkistaa työssäoloehdon täyttymisen palkka- ja työtodistuksesta, jotka tulee aina liittää hakemukseen ensimäistä kertaa päivärahaa haettaessa.

Päivärahaa maksetaan enimmillään 500 päivän ajalta. Tämän jälkeen on täytettävä 34 viikon työssäoloehto 28 kuukauden aikana saavuttaakseen uudelleen oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan. Kassa seuraa päivärahan saajan työssäoloa ja aina kun työssäoloehto täyttyy, alkaa oikeus uuteen 500 päivän jaksoon ja samalla päiväraha määritellään uudelleen. Kunkin 500 päivän enimmäisjakson alkaessa on jäsenellä viiden päivän omavastuuaika riippumatta tuliko edellinen 500 päivän enimmäisaika kokonaan käytetyksi.