Yhdistyksemme

Jyty Ylä-Kainuu ry palvelee Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen alueen Jytyläisiä.

Yhdistyksessä oli 1.12.2019 yhteensä 238 jäsentä, joista työvoimajäseniä 254 ja eläkeläisjäseniä 15.

Jyty Ylä-Kainuun jäsenet edustavat useita eri työnantajia. Eniten jäseniä on seuraavien työnantajien palveluksessa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Suomussalmen kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta, Ristijärven kunta, Kiinteistö Oy Suomussalmen vuokratalot, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ja Betanian lastenkodin säätiö.

 

Toiminta-ajatus

Jyty Ylä-Kainuu ry:n tehtävänä on olla jäsentensä toiminnallisena yhdyssiteenä toteuttaen liiton ja alueen tarkoitusperiä sekä tuottaa jäsenistölleen sen tarvitsemia jäsenpalveluja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

Päämäärät

Yhdistyksen tehtävänä on turvata jäsenistölleen arvostetut sekä tarkoituksenmukaiset työolosuhteet ja työpaikat sekä oikeudenmukaiset palvelusuhteen ehdot. Lisäksi jäsenille taataan hyvät toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet.

Jyty Ylä-Kainuu ry toimii kiinteässä yhteistyössä kainuulaisten Jyty-yhdistysten ja Pohjois-Suomen aluetoimijoiden kanssa ajamassa jäsenistön etuja sote- ja maakuntauudistusten tuomissa muutoksissa.